Adatkezelés webáruházból való vásárlás esetén

 

 

Adatkezelő megnevezése

 

 • Név: Pásztor Lajos egyéni vállalkozó
 • Székhely, postacím: 3300 Eger, Sas u. 94.
 • E-mail: iparielektronika(kukac)gmail(pont)com
 • Honlap: https://i-electronics.eu/

 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

 

Tárhelyszolgáltató:

 

 • Webhely: siteground.es​
 • Cégnév: SiteGround Spain S.L..
 • Székhely: 28004 Madrid Calle Prim 19
 • Email cím: dpo@siteground.es
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

 

 

Webáruház szoftver megnevezése

 

 • Adatfeldolgozás helye (webhely): https://i-electronics.eu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
 • Webáruház bővítmény neve: WooCommerce

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: Név, Cégnév, Székhely címe, a webáruház szoftver feliratkozáskor még az IP címet, a feliratkozás időpontját, a választott fizetési mód megnevezését rögzíti és azt, hogy az adott digitális terméket a vásárló letöltötte-e. Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott adatokat címet számla kiállítás és termék elküldési céllal kezeljük. A termék kiküldése minden esetben elektronikusan, az érintett e-mail címére történik, vagy fizikai termék esetén a megadott szállítási címre.

 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

A vásárláskor megadott adatokat az érintet önkéntesen adja meg.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett kérelmére történő vásárlói fiók törléséig.

 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez  való jog

 

Az i-electronics.eu/fiokom linkre kattintva az érinett saját felhasználónevével és jelszavával belépve külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. A kezelt adatok törlését érintett az iparielektronika [kukac] gmail [pont] com e-mail címen kérelmezheti. A tájékoztatást és helyesbítést is az iparielektronika [kukac] gmail [pont] com e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az iparielektronika [kukac] gmail [pont] com e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Panasztétel az adatkezelőnél: iparielektronika [kukac] gmail [pont] com e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt az i-electronics.eu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: http://naih.hu

 

Protected by Security by CleanTalk